top of page
FSS Google.jpg

Zeitplan

FSS Xpress A1 oder A2 (ohne vorh. B-Schein)

A1/A2

(beschleunigter Vorgang)

10.07.23 - Anmeldeschluss

11.07.23 – 14.00-18.00 Führerscheinuntersuchung (Arztgutachten)

14.07.23 + 15.07.23 – Erste-Hilfe-Kurs

25.07.23 – 10.00-13.40 GW 1-2

26.07.23 - 08.00-11.20 / 12.00-15.20 Übungsplatz

27.07.2310.00-13.40 GW 3-4 und Fahrstunde

28.07.23 - 10.00-13.40 GW 5-6 und Fahrstunde

29.07.23 – 10.00-13.40 GW 7-8 

31.07.23 – 10.00-13.40 GW 9-10 und Fahrstunde

01.08.23 – 10.00-15.00 A 1-3 und Fahrstunde

02.08.23 – 10.00-18.00 Prüfungsvorbereitung Theorie

03.08.23 – Theorieprüfung und Fahrstunde 

04.08.23/08.08.23 – Prüfungsvorbereitung Praxis

07.08.23 – Fahrstunde

05.08.23/08.08.23 – Praxisprüfung A

Lehrbuch Cover MC_Page_1.jpg
Lehrbuch Cover MC_Page_1.jpg
Lehrbuch Cover MC_Page_1.jpg
Lehrbuch Cover MC_Page_1.jpg
Lehrbuch Cover MC_Page_1.jpg
Lehrbuch Cover MC_Page_1.jpg
bike_micro.jpg
bike_micro.jpg
bike_micro.jpg
bike_micro.jpg
bike_micro.jpg
bike_micro.jpg
Lehrbuch Cover MC_Page_1.jpg
bike_micro.jpg
bike_micro.jpg
bike_micro.jpg
moped_micro.jpg
bush_small.jpg
butterflycoral_small.jpg
butterflyorange_small.jpg
butterflyyellow_small.jpg
Bike2_small.jpg
butterflylightgreen_small.jpg
tree1_small.jpg
bottom of page