top of page
FSS Google.jpg

Zeitplan

FSS Xpress B

B

(beschleunigter Vorgang)

26.06.23 - Anmeldeschluss

26.06.23 – 14.00-18.00 Führerscheinuntersuchung (Arztgutachten)

14.07.23 + 15.07.23 – Erste-Hilfe-Kurs

17.07.23 – 10.00-13.40 GW 1-2 und Fahrstunde

18.07.23 - 10.00-13.40 GW 3-4 und Fahrstunde

19.07.23 – 10.00-13.40 GW 5-6 und Fahrstunde

20.07.23 - 10.00-13.40 GW 7-8 und Fahrstunde

21.07.23 – 10.00-13.40 GW 9-10 und Fahrstunde

22.07.23 – 10.00-13.40 B 1-2

24.07.23 – 10.00-13.40 B 3-4 und Fahrstunde

25.07.23 – 10.00-13.40 B 5-6 und Fahrstunde/Nachtfahrt

26.07.23 – 10.00-18.00 Prüfungsvorbereitung Theorie + Nachtfahrt

27.07.23 – Theorieprüfung und Fahrstunde/Nachtfahrt 

28.07.23 – Fahrstunde 

28.07.23/01.08.23 – Prüfungsvorbereitung Praxis

31.07.23 – Fahrstunde 

29.07.23/01.08.23 – Praxisprüfung B

moped_micro.jpg
bush_small.jpg
butterflycoral_small.jpg
butterflyorange_small.jpg
Fahrschule2.jpg
tree1_small.jpg
butterflylightgreen_small.jpg
butterflyyellow_small.jpg
bottom of page